webbmatte
ANNONS

Hastighetsomvandlare

Använd vår hastighetskonverterare nedan för att omvandla hastigheter till och från: kilometer per timme (km/h), kilometer per sekund (km/s), meter per sekund (m/s), knop (kn), fot per sekund (fps), miles per hour (mph), ljudets hastighet (Mach) och ljusets hastighet (c).

Hastighetsomvandlare

Omvandlingstabell: Hastighetsenheter

I omvandlingstabellen nedan kan du se hur många meter per sekund (m/s) olika enheter motsvarar.

Enhet Meter per sekund
Kilometer per timme (km/h) 0,27778 m/s
Kilometer per sekund (km/s) 1000 m/s
Meter per sekund (m/s) 1 m/s
Knop (kn) 0,51444 m/s
Fot per sekund (fps) 0,3048 m/s
Miles per hour (mph) 0,44704 m/s
Ljudets hastighet (Mach) 343 m/s*
Ljusets hastighet (c) 299 792 458 m/s

* Ljudets hastighet i luft vid 20°C.

Om vår hastighetsomvandlare

Med vår hastighetsomvandlare kan du enkelt och smidigt omvandla olika hastighetsenheter. Verktyget stödjer enheter som kilometer per timme (km/h), kilometer per sekund (km/s), meter per sekund (m/s), knop (kn), fot per sekund (fps), miles per hour (mph), ljudets hastighet (Mach) och ljusets hastighet (c).

Så här använder du hastighetsomvandlaren:

  1. Ange hastigheten du vill omvandla.
  2. Välj enheten du vill konvertera från.
  3. Välj enheten du vill konvertera till.
  4. Klart! Hastighetsomvandlaren kommer automatiskt att konvertera värdet till den valda målenheten.