webbmatte
ANNONS

Volymomvandlare

Använd vår volymkonverterare för att snabbt och smidigt omvandla de vanligaste volymenheterna.

Volymomvandlare

Omvandlingstabell: Volymenheter

Omvandlingstabellen nedan visar olika volymenheter tillsammans med deras motsvarigheter i liter.

Enhet Antal liter (L)
Kubikmillimeter 0,000001
Kubikcentimeter 0,001
Kubikdecimeter 1
Kubikmeter 1000
Milliliter 0,001
Centiliter 0,01
Deciliter 0,1
Liter 1
Kryddmått 0,001
Tesked 0,005
Matsked 0,015
Kopp 0,2365882*
Kubiktum 0,0163871
Pint 0,473176**
Quart 0,946353
Gallon 3,78541***
Barrel (fat) 158,98729****
  1. * Storleken på en kopp varierar mellan olika länder. På denna sida använder vi den amerikanska standardkoppen.
  2. ** Storleken på en pint skiljer sig något mellan det amerikanska och brittiska systemet. Här använder vi den amerikanska flytande pinten.
  3. *** Volymen på en gallon varierar beroende på land och innehåll. På denna sida använder vi den amerikanska flytande gallonen.
  4. **** Volymen på ett fat kan variera beroende på innehåll och land. Här använder vi den amerikanska oljefatet.

Om vår volymomvandlare

Vår volymomvandlare är ett användarvänligt verktyg som du kan använda för att enkelt och smidigt omvandla olika volymenheter. Oavsett om du behöver konvertera milliliter, liter, kubikmeter eller mindre vanliga enheter som gallons och barrels, hjälper vår omvandlare dig att snabbt och enkelt få korrekta resultat.

Så här använder du volymomvandlaren:

  1. Ange volymen du vill konvertera.
  2. Välj enheten du vill konvertera från.
  3. Välj enheten du vill konvertera till.
  4. Volymomvandlaren kommer automatiskt att visa det konverterade värdet i den valda målenheten.