webbmatte
ANNONS

Tidsomvandlare

Använd vår tidsomvandlare nedan för att snabbt och enkelt konvertera mikrosekunder, millisekunder, sekunder, minuter, timmar, dygn, veckor, månader och år.

Tidssomvandlare

Omvandlingstabell: Tidsenheter

Omvandlingstabellen nedan visar hur många sekunder varje enhet motsvarar.

Enhet Antal sekunder (s)
Mikrosekunder (µs) 0,000001
Millisekunder (ms) 0,001
Sekunder (s) 1
Minuter (min) 60
Timmar (h) 3 600
Dagar 86 400
Veckor 604 800
Månader 2 628 000
År 31 536 000

Om vår tidsomvandlare

Vår tidsomvandlare är ett praktiskt verktyg som låter dig konvertera olika tidsenheter snabbt och enkelt. Du kan välja att omvandla mikrosekunder, millisekunder, sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år. För att använda vår omvandlare anger du ett värde i det första fältet och väljer sedan de önskade enheterna. Vår konverterare kommer automatiskt att uppdatera det motsvarande värdet i det andra fältet.

Vänligen notera att vår tidsomvandlare baserar sina beräkningar på två approximationer. För det första antar den att ett år består av 365 dagar, vilket innebär att skottår inte beaktas. För det andra definieras en månad som en tolftedel av ett år.